Nanna

Psykologisk konsulent

Jeg har lige siden barnsben været optaget af mennesker og relationer. Denne optagethed er siden blevet til en brændende passion for at fremme gode samspil, læring og trivsel – blandt andet ved hjælp af undervisning, faciliterede processer og udviklende samtaler.

Min erfaring har jeg oparbejdet gennem flere år indenfor det specialpædagogiske område, ligesom jeg har været frivilligt engageret indenfor det sociale område i en årrække.

Min teoretiske ballast har jeg fra en kandidatuddannelse i pædagogik og psykologi, som jeg har bygget ovenpå en oprindelig uddannelse som lærer.
Derudover holder jeg mig løbende opdateret i forhold til, hvad der rører sig inden for det teoretiske felt og opkvalificerer mine kompetencer gennem kurser og supervision.

I mit arbejde som underviser, facilitator og sparringspartner er det vigtigt for mig at være nærværende  og ressourceorienteret. Tilsvarende gør jeg altid en dyd ud af at omsætte teori til praksis på måder, der er relevante og anvendelige udi at fremme kreativitet og handlekraft hos den/de enkelte. 

Hos Udvikling med Omtanke yder jeg bistand i forbindelse med personlig udvikling, trivselsfremme og arbejdspladsudvikling.
Derudover kan jeg tilbyde sparring og hjælp-til-selvhjælp til forældre, hvis børn er diagnosticeret med ADHD eller ASF, og til voksne, der selv er diagnosticerede. 

CV

Nanna Marie von Qualen Bang

Født: 1994

Ansættelser og frivilligt arbejde

Siden 2022: Psykologisk konsulent, Udvikling med Omtanke

2021 – 2022: Inklusionslærer og specialunderviser, Margretheskolen

2020-2021: Lærer, Holbergskolen

2019-2019: Praktikant (5 mdr.), Gitte Daugaard – Arbejdsliv og Organisationsudvikling

2018-2020: Frivillig i Projekt Ud af Voldens Skygge, Mødrehjælpen

2013-2014: Tilkaldevikar, Daginstitutionen Østen for Solen, Vuggestuen Høstakken og 
                    Daginstitutionen Vanddråben

2012-2013: Pædagogmedhjælper, barselsvikariat, Vuggestuen Høstakken

 

Uddannelser og kurser

2023: NADA Øreakupunktur til misbrugsbehandling og recovery.
           Diplomgivende kursus v/ NADA Danmark

2023: Kom godt fra start i dine forandringssamtaler.
           Kursus i ACT v/ psykolog Rikke Kjeldgaard

2022: ACT for begyndere.
           Kursus i ACT v/ psykolog Rikke Kjeldgaard

2022: Find årsagen.
           Anamnese kursus v/ Kropsterapeutisk Institut

2020: Cand. mag. i Pædagogik, Psykologi og Uddannelsesstudier.
           Roskilde Universitet

2018: Professionsbahelor, Folkeskolelærer. 
          Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg (tidl. N. Zahles Seminarium)

2012: Student, Egedal Gymnasium og HF