Facilitering, forløb & samtaler

Hos Udvikling med omtanke tager vi altid udgangspunkt i de udfordringer og ønsker, der ligger til grund for den konkrete henvendelse.

Vores værktøjskasse spænder vidt, og vi har bred erfaring udi at arbejde med tematikker, der relaterer sig til organisation og arbejde, arbejds- og hverdagsliv samt balance i eget liv.

Du kan læse mere om vores ydelser til enkeltpersoner, grupper og organisationer nedenfor. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Lederudvikling

Uanset om du er ny- eller erfaren leder, kan du have gavn af at reflektere over det, du vil og det du gør.

Sparring giver mulighed for nye perspektiver på egen praksis og dermed mulighed for at udvikle denne og gøre det både lettere og mere meningsfuldt at lede dig selv til at lede andre.

Faktisk vil vi gå så langt som til at sige, at enhver der leder andre, bør have rum til refleksion og sparring.

Hos Udvikling med omtanke ser vi forskellighed som en kvalitet, og vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret.

Vi trækker på uddannelse og erfaring indenfor en række forskellige områder, hvorfor vi også altid indleder med at afklare, hvad DU vil med et forløb eller en samtale.

Mange års erfaring med arbejdsliv gør, at vi let møder dig i netop din kontekst og sammen afdækker dine ønsker og behov.

Vi har god erfaring med at kombinere ressourceorienterede samtaler med fx JTI-typologi, stress-forebyggelse, work-life balance eller en mere holistisk tilgang.

Ledersamtaler kan naturligvis også foregå i lederteam og/eller være kombineret med forløb på arbejdspladsen.

Individuelle samtaler er almindeligvis af en til to timers varighed og gennemføres på din arbejdsplads eller i vores lokaler på Amagertorv i København.

Det kan også være en walk ‘n talk, hvis det er den bedste form, på det givne tidspunkt.

Arbejdspladsudvikling

Vi kalder det arbejdspladsudvikling, fordi fokus er ledere og medarbejdere omkring en fælles opgave.

Målet er at støtte jer i at skrue op for det I gerne vil se/gøre mere af på den fælles arbejdsplads. Det kan være med udgangspunkt i ønsket om at komme godt igennem en fusion, udvikle jeres samarbejde, opgaveløsning eller kommunikation for at blive endnu bedre.
Eller det kan være fordi I ønsker at tage hånd om konkrete udfordringer med konflikter, sladder og stress.

Vi har erfaring der gør, at vi sammen med jer kan kigge ind bag de umiddelbare symptomer som fx sygefravær, stress, konflikter, dårlig kommunikation og sammen finde det, der kan hjælper jer til at øge både kvalitet i ydelsen, trivslen og effektiviteten, indenfor de rammer I nu har.

Vi kombinerer tilgange og redskaber efter den aktuelle kontekst, hvorfor vi har meget forskellige forløb og ikke et koncept.

Vi har under SE OGSÅ beskrevet et forløb, hvor vi anvender JTI-typologi som gennemgående redskab i arbejdspladsudvikling over længere tid. Vi har gennemført flere lignende forløb, i større og mindre skala.

En anden spændende tilgang, som vi har erfaring med, er Tidsmiljøer. Det er en helt anderledes måde at kombinere ledelse, organisering, psykisk arbejdsmiljø osv. der fremmer det I ønsker, med respekt for at mennesker er forskellige.

Fordi arbejdspladser og mennesker er forskellige, tilrettelægger vi altid forløb med udgangspunkt i netop jer og jeres aktuelle virkelighed. Sådan finder vi jeres gode vej videre og skaber udvikling med omtanke, for og med jer.

Typologier og profiler

Vi ser forskellighed som en styrke, et potentiale for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet.

En forudsætning for at udfolde dette potentiale er imidlertid, indsigt i ens egen særlige profil, at forstå og acceptere den, få blik for potentialet og at kunne balancere styrker og begrænsninger. Det gælder som enkeltperson, men det gælder også for grupper og arbejdspladsen som helhed.  

Vi har god erfaring med at anvende JTI-typologi i dette arbejde. Netop fordi det er en ikke-vurderende tilgang, hvor der arbejdes med 16 sidestillede profiler. En tilgang hvor man ikke låses i sin profil, men netop har fokus på sund balancering og mulighed for at udfolde sit potentiale som menneske, elev, medarbejder eller leder.

Vi har stor erfaring i at anvende dette som element i lederudvikling, teamudvikling, samarbejdsudfordringer, arbejdspladsudvikling, stress forebyggelse, når livet er svært eller man ønsker personlig udvikling.

I Udvikling med omtanke anvender vi profiler og typologier for at udvikle og give mulighed for at den enkelte kan blive god til at være sig selv og gruppen kan styrkes i at forstå og respektere forskellighed.

Denne viden giver de bedste forudsætninger for at skabe de rammer og vilkår hvor forskellighed kan udfoldes som styrke.   

Holistiske samtaler

Den holistiske samtale adskiller sig ved, at den ikke blot anvender ord, men også retter fokus mod den fysiske krop og din energi for at finde det, der kan hjælpe dig til at balancere dig selv og skabe de forandringer, du ønsker.

Der er IKKE tale om behandling eller terapi, men om udviklende samtaler, der har hele dig i fokus.

Som led i de holistiske samtaler kan mindfulness, compassion øvelser, zoneterapi, meridianbaner, akupressur og æteriske olier fra doTERRA indgå efter aftale.

Holistiske samtaler kan være formen, eller det kan være et element i andre typer af samtaler fx samtaler om stresshåndtering, samtaler om at finde balancen i eget liv, lederudvikling eller noget helt andet.

Vores erfaring er at denne form kan være meget nyttig til at grounde og finde vej til at se, formulere og rumme det der er behov for at arbejde med. Det kan i sig selv være meget afspændende og give nyt mod.

Som med alt andet i udvikling med omtanke, har vi stor tydelighed om, hvad vi arbejder med og holistiske samtaler er noget du selv aktivt vælger til. Det er en mulighed.

Holistiske samtaler er almindeligvis af en til halvanden times varighed og gennemføres i vores lokaler på Amagertorv i København eller i Jyllinge.

Samtaler

I udvikling med omtanke har vi mange års erfaring i samtaler, med enkeltpersoner og med grupper.

Uanset om udgangspunktet er et problem, en krise, konflikt eller et ønsker om øget selvindsigt eller at udvikle nye kompetencer, så er tilgangen anerkendende og ressourceorienteret.

Vi tilbyder samtaler i erhvervssammenhæng, hvor der er fokus på at styrke samarbejdet og fremme den gensidige forståelse for de forskelligheder, vi rummer som mennesker og kollegaer.

Samtaler kan indgå i forbindelse med lederudvikling, teamudvikling og konflikthåndtering samt til individuel forebyggelse af stress.

Supervision individuelt og i grupper om samarbejde og forebyggelse af stress, specielt i fag hvor der arbejdes med omsorg, pleje, behandling og udvikling af mennesker, er et område, som vi har stor erfaring med.  

Samtaler kan også være til dig som privatperson, hvor målet fx er individuel udvikling, bedre balance mellem arbejde og hverdag eller sparring i forhold til at håndtere udfordringer i forældreskab og familieliv.

Vi er ikke diagnostiserende og laver ikke udredninger i Udvikling med omtanke.

Vi er optagede af forskellighed og bæredygtighed i livet og i arbejdslivet og vi er optagede af neurodiversitet og har en solid viden om nyeste forskning inden for ADHD og autisme pædagogik.

Gennem arbejde med stressramte voksne mennesker i arbejdslivet og børn med særlige udfordringer, ved vi hvor livsafgørende det er, at blive mødt og forstået, som det menneske man er. At få hjælp til at udfolde ens unikke potentiale.

Vi gennemfører til stadighed forløb, både individuelle og gruppesamtaler i relation til temaer om balancering i eget liv. Se på SE OGSÅ hvad vi har i støbeskeen eller kontakt os via telefon eller mail for ønsker eller spørgsmål.

Forløb, oplæg og analyser

Vi tilbyder løbende forløb, og går også gerne i dialog om jeres ønsker til et skræddersyet forløb.

Vores speciale er vores bredde; Vi arbejder ikke efter ét koncept, men trækker på de til formålet mest nyttige tilgange og redskaber.

Dialogen er vores stærkeste redskab og den anvender vi til sammen med jer at skabe ønskede forandringer. Formen kan være oplæg, undervisning eller facilitering af dialoger.

Analyse kan være en del af et forløb eller et selvstændigt ønske. Formål, mål og form afklares grundigt med de involverede, inden vi evt. påbegynder en analyse. Udvikling med omtanke er ikke bare et navn, men også vores værdi, dette gælder også når vi arbejder med analyser.

Nedenfor er eksempler på overskrifter for forløb:

  • Forskellighed er en styrke, kom godt igennem forandringer – JTI-typologi i arbejdslivet

  • Leder med overskud – Empatisk og professionel – Compassion som tilgang

  • Bliv gode til at være uenige – Skab udvikling og forebyg konflikter på arbejdspladsen

  • Nærvær og engagement i livet og arbejdslivet

  • Hjælp til flyvske hjerner – at finde balancen og dine gode strategier til et godt liv

  • Få hverdagen til at blomstre som forældre til børn med særlige behov

Vil du gerne vide mere?

Så hold dig ikke tilbage for at kontakte os. Der er mange muligheder for at sammensætte forløb, så de passer til netop dine eller jeres behov.